SK EN DE RU
O nás| Aktuality| Produkty| Služby| Trvalý rozvoj spoločnosti| Etický kódex spoločnosti| Tlačové správy| Ponuka práce| Kontakt| Mapa

 

Tlačové správy

 

1.6.2011
SPOLOČNOSŤ BUKÓZA HOLDING, a.s. POTEŠILA MATERSKÉ ŠKOLY KU DŇU DETÍ

SPOLOČNOSŤ BUKÓZA HOLDING, a.s. POTEŠILA MATERSKÉ ŠKOLY KU DŇU DETÍ

Dňa 01.06.2011 odovzdala spoločnosť BUKÓZA HOLDING, a.s. šiestim materským školám vo Vranove nad Topľou sady drevených ručne vyrábaných hračiek, ktoré kedysi tvorili výrobkové portfólio spoločnosti. Domino, puzzle a kocky vyrobené z dreva sú artiklom, ktorý určite poteší deti v materských školách a prinesie im mnoho zábavných aj poučných chvíľ. Sada hračiek sa odovzdala aj deťom v Detskom Domove vo Vranove nad Topľou a spoločnosť BUKÓZA HOLDING, a.s. je rada, že mohla pri príležitosti dňa detí prispieť potešeniu všetkých detí.


Začiatok24.05.2011
BUKOCEL, a.s. ocenený v súťaži Inovatívny čin roka 2010

BUKOCEL, a.s. ocenený v súťaži Inovatívny čin roka 2010

Ministerstvo hospodárstva SR dňa 26. januára 2011 vyhlásilo štvrtý ročník súťaže o Cenu ministra hospodárstva „Inovatívny čin roka 2010“. Do súťaže sa mohla zapojiť každá právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky a fyzická osoba s bydliskom na území Slovenskej republiky so svojím produktom, technológiou alebo službou, ktorých inovačný proces bol dokončený v roku 2010.

Spoločnosť BUKOCEL, a.s. prihlásila do súťaže svoj inovatívny výrobok Práškovú celulózu FABOCEL. BUKOCEL, a.s. je dnes v európskom meradle minoritným výrobcom bielenej papierenskej buničiny, s ročným objemom výroby cca 115.000 ton. Po diverzifikácii súčasného produktového portfólia a započatím výroby práškovej celulózy FABOCEL sa významne zvýši konkurencieschopnosť spoločnosti. BUKOCEL, a.s. plánuje po začatí výroby práškovej celulózy FABOCEL vybudovať nový výrobný závod, kde sa bude vyrábať nový produkt – prášková celulóza, ktorej pridaná hodnota je niekoľkonásobne vyššia ako súčasne vyrábaný produkt – papierenská celulóza. V tesnom napojení na túto skutočnosť sa predpoklad úspešnosti výroby nového produktu priamo meria uľahčením získavania materiálových vstupov pre výrobu práškovej celulózy, kde sa vlastne bude výroba spoločnosti iba ďalej diverzifikovať (papierenská buničina na buničinu práškovú).

Dňa 24.5.2011 sa v Nitre na Výstavisku Agrokomplex uskutočnilo vyhodnotenie tejto súťaže a hlavný technológ spoločnosti BUKOCEL, a.s. – Ing. Peter Melník – si z rúk štátneho tajomníka ministerstva hospodárstva SR prebral ocenenie za účasť v súťaži. Sme radi, že spoločnosť BUKOCEL, a.s. prispieva k inovatívnym praktikám a spolu s ďalšími zapojenými účastníkmi pomáha zlepšovať nielen vlastnú výrobu, ale aj prispieva k rozvoju regiónu, v ktorom pôsobí.Začiatok


20.04.2011
Nové filtre v SSBH

Skupina spoločností BUKÓZA HOLDING postúpila do finálnej fázy v rámci veľkého investičného projektu – vybudovania nového kotla na drevný odpad, ktorého realizácia sa nachádza v štádiu ukončovacích prác. Okrem zefektívnenia vlastného výrobného procesu sa synergicky dosiahne výrazné zlepšenie súčasného stavu životného prostredia. Environmentálny prínos, ktorý z predmetnej investície vzíde, považujeme za jeden z najvýznamnejších v ostatných rokoch.

Nosným bodom investície je vybudovanie nového kotla na drevný odpad, ktorý bude využívať technologicky najmodernejší systém spaľovania biomasy založený na fluidnom spaľovaní. Inštaláciou výkonných tkanivových filtrov (BAT technológie – najlepšie dostupné technológie) sa zabezpečí, že všetky splodiny vznikajúce pri spaľovaní biomasy budú zachytené do takej miery, že súčasné emisné kvóty produkované pri výrobnej prevádzke sa znížia na minimálnu úroveň. Okrem tuhých znečisťujúcich látok sa o poznanie zníži produkcia SO2, CO a NOx emisií, čo po zavŕšení investície bude znamenať zníženie produkovaných emisných látok oproti súčasnému stavu o viac ako 110%.

Rovnako stavba rukávového filtra na rotačnej peci vápna, súčasťou ktorej bude inštalácia novej odsírovacej jednotky, je významným prínosom ku zlepšeniu kvality životného prostredia v regióne. Toto zariadenie je prvou odsírovacou jednotkou inštalovanou na území východného Slovenska a jej uvedením do prevádzky sa skupina spoločností BUKÓZA HOLDING zaradí medzi firmy a prioritným ohľadom na znižovanie environmentálnych záťaží. Už v uplynulom roku bola spoločnosť schopná predať na trhu viac ako 50% svojich pridelených a nevyužitých emisných kvót – po dokončení spomínaných investícii bude tento prínos k životnému prostrediu ešte markantnejší.

V tomto roku tak skupina spoločností BUKÓZA HOLDING urobí ďalší významný krok k náprave starých environmentálnych záťaží a inštaláciou najnovších technológií vo svojom areáli sa zaradí medzi dynamické moderné spoločnosti 21.storočia.Začiatok


22.02.2011
Návšteva ministra dopravy v SSBH

V pondelok 21.februára 2011 navštívil spoločnosť BUKÓZA HOLDING, a.s. 1. podpredseda vlády SR a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ing. Ján Figeľ. Vranovského rodáka prijali najvyšší predstavitelia skupiny spoločností BUKÓZA HOLDING, na čele s pánom Jánom Ďurianom.

Pán minister Figeľ sa po uvítaní stretol s vedením spoločnosti, aby sa oboznámil s aktuálnymi víziami firmy a podrobne sa zaujímal o všetko, čo sa v spoločnosti BUKÓZA HOLDING, a.s. deje. Riaditelia jednotlivých spoločností skupiny sprevádzali pána ministra pri návšteve výrobných prevádzok, najmä pri výrobe buničín a lepených veľkoplošných dosiek. Pán Figeľ navštívil spoločnosť BUKÓZA HOLDING, a.s. naposledy pred viac ako desiatimi rokmi a s týmto časovým odstupom bol príjemne prekvapený zmenami, ktoré sa v spoločnosti udiali. Vyslovil potešenie zo skutočnosti, že na východe Slovenska existuje takáto dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť, ktorá inovuje a investuje do výroby. Po absolvovaní prevádzkovej prehliadky nasledovala v priestoroch spoločnosti priateľská diskusia a prísľub pána ministra vytvárať podmienky pre rozvoj regiónu, z ktorého pochádza a ktorého pilierom je dlhé roky spoločnosť BUKÓZA HOLDING, a.s.

Bolo nám potešením privítať u nás pána ministra a veríme, že sa u nás cítil príjemne!Začiatok


12.01.2011
INVESTIČNÉ PLÁNY SKUPINY SPOLOČNOSTÍ BUKÓZA HOLDING, a.s. V ROKU 2011

Spoločnosť BUKÓZA INVEST spol. s r.o. patriaca do Skupiny Spoločností BUKÓZA HOLDING (ďalej SSBH) pripravuje v roku 2011 spustenie výroby derivátov celulózy, medzi ktoré patrí prášková a mikrokryštalická celulóza. Zároveň zvažujeme, okrem výroby papierenskej buničiny, diverzifikovať naše portfólio aj výrobou viskózovej buničiny a rovnako výrobou produktov osobnej hygieny, napr. hygienické podložky a tampóny. Hlavným cieľom našich projektov je diverzifikácia produktového portfólia Skupiny, ktorá zvýši našu konkurencieschopnosť a spôsobí expanziu pridanej hodnoty.

Naše investičné plány prinesú pozitívny vplyv na zvýšenie tržieb v predpokladanom náraste o 30%. Zároveň prinesú benefity regiónu s jednou z najvyšších mier nezamestnanosti tak, že sa v horizonte ich realizácie vytvoria pracovné miesta pre približne 300 nových zamestnancov.

Okrem nových investičných plánov naša spoločnosť BUKÓZA ENERGO, a.s. uvedie v prvom polroku 2011 do prevádzky investičný projekt „Rekonštrukcia kotla K1 na spaľovanie biomasy“ s hodinovým výkonom 130 ton pary. Týmto sa kotol stane najväčším energetickým zdrojom v Európe, ktorý spaľuje biomasu, energetické obnoviteľné zdroje.

Ak zosumarizujeme všetky spomínané investičné plány, skupina preinvestuje viac ako 30 mil. EUR s cieľom dosiahnuť synergický efekt s dopadom na ekonomiku Slovenska.Začiatok


November 2010
Spoločnosť BUKÓZA HOLDING a.s. Hencovce sa zúčastnila na Burze informácií o trhu práce v Humennom

Burza práce Dňa 4.11.2010 sa spoločnosť BUKÓZA HOLDING a.s. zúčastnila 5. Burzy informácií o trhu práce v Mestskom kultúrnom stredisku v Humennom, ktorá sa konala pod záštitou Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Humennom.

Cieľom bola prezentácia spoločnosti a ponuka voľných pracovných miest hlavne na pozície prevádzkový zámočník-zvárač, murár, chemik-operátor, stolár, klampiar-izolatér, chemický inžinier-tehnológ. Akcia sa stretla so záujmom zo strany širokej verejnosti o získanie zamestnania v našej spoločnosti.


Začiatok

27.5.2010
Bukóza si pripomenula 55.výročie od začatia výroby celulózy

Dňa 21. mája 2010 sa vo Vranove nad Topľou uskutočnilo slávnostné podujatie DEŇ BUKÓZY pri príležitosti 55. výročia začatia výroby celulózy. Dnešná akciová spoločnosť BUKOCEL v Hencovciach sa historicky transformovala z celulózky, ktorej začiatky výroby si pripomenuli na uvedenom podujatí zamestnanci spoločnosti s top manažérmi a prezidentom spoločnosti Jánom Ďurianom, pozvaní hostia, zákazníci a dodávatelia, zástupcovia štátnej správy a samosprávy.

55.výročie od začatia výroby celulózy 55.výročie od začatia výroby celulózy 55.výročie od začatia výroby celulózy

Päťdesiat päť rokov v živote spoločnosti je dostatočne dlhý čas na to na hodnotenie a spomienku na významné historické míľniky ...rok 1948 - základný kameň drevokombinátu, rok 1951 – vznik Drevokombinátu Šariš n. p., rok 1953 – Vranovský drevopriemysel n. p., odčlenenie výrobných závodov z Prešova a Košíc, rok 1963 - Východoslovenské celulózky a papierne n.p. Hencovce, r.1970 - BUKÓZA , n.p. Vranov nad Topľou, r.1992 - BUKÓZA a.s. Vranov nad Topľou, r.1997 - BUKÓZA HOLDING a s. Hencovce, spoločnosť BUKOCEL a.s. a ďalšie spoločnosti, patriace do tohto holdingové holdingového zoskupenia. Stretnutie bolo historickou spomienkou na celé generácie chemikov a drevárov, ktorí svojou prácou a umom významnou mierou prispeli k vybudovaniu  úspešného podniku, jeho tradície a značky na Slovensku a za jeho hranicami a odovzdávali svoj odborný fortieľ.

V roku 1950 sa začala výstavba celulózky, s ktorou paralelne začala výstavba priľahlého sídliska pre zamestnancov s plnou vybavenosťou. V r.1953 bola vybudovaná železničná vlečka z Nižného Hrabovca do hencovského závodu. V r. 1953 bola pripravená technológia výroby celulózy a výskum prešiel do Hencoviec. V r. 1954  bola dokončený celulózový stroj, v r. 1955 bola odovzdaná vysokonapäťová rozvodňa a začala sa skúšobná prevádzka, uvarené boli prvé štiepky a prvé tony nebielenej buničiny .

Ďalšie tony papierenskej buničiny rástli úmerne s rokmi, v r. 1958 to bolo už 2330 ton nebielených buničín. V r. 1959 bola dokončená montáž nového odparovacieho telesa zo Švédska, v r. 1960 výroba vlysov a furalu, v r. 1964 výroba hydrolyzátov, v r. 1965 odvodňovanie odpadových vlákien, v r. 1966 výroba lisovanej lepenky, v r. 1969 likvidácia znečistených odpadových vôd na pracej linke, v r .1970 výstavba vlastného odborného učilišťa vo Vranove, v r. 1972 schválenie Intenzifikácie celulózky, 1974 komplexné skúšky na mechanickom čistení odpadových vôd ... atď

Spoločnosť  od  r. 1998, keď vyrobila a predala  takmer 73.000 ton buničín, sa s výrobnými ukazovateľmi dostala až na hranicu 107 000 ton predaných  v r. 2009 . Buničiny BUKOCEL dnes poznajú zákazníci v papierenskom a chemickom priemysle v krajinách ako je SRN, Rakúsko ,Francúzsko, Taliansko, Maďarsko, Poľsko, Česká republika ... Prvé tony sa v tomto roku dostali už aj do arabských krajín .

V posledných desiatich rokoch neklesal export buničín pod 95 % z celkového predaja. Pre zvýšenie konkurencieschopnosti svojich produktov a posilnenie obchodnej pozície spoločnosť svoje výrobky certifikovala v systéme ISO 9001:2000 s platnosťou do r. 2011 a v r. 2008 boli obdržané certifikáty PEFCTM a FSC® auditované renomovanou spoločnosťou SGS.

55.výročie od začatia výroby celulózy

V rámci environmentálnej politiky spoločnosť získala zo štrukturálnych fondov  na environmentálny projekt v r. 2008 viac ako 200 mil. SKK (6,6 mil. EUR).

Cieľom projektu je zníženie environmentálneho zaťaženia prostredia regiónu redukciou vznikajúcich emisií zavedením novej technológie spaľovania. Celkové náklady uvedeného projektu sú takmer 18 mil. EUR. Projekt je v súlade s Národnou stratégiou trvalo udržateľného rozvoja.

Spoločnosť BUKOCEL aktívne participuje v oblastiach, definovaných legislatívou EÚ pre výrobné podniky. V rámci systému REACH spoločnosť predregistrovala 30.11.2009 v rámci platnej európskej legislatívy sedem látok.Spoločnosť v rámci uvedeného systému v súlade so svojou aktívnou  environmentálnou politikou spolupracuje v piatich konzorciách registrovaných chemických látok pod vedením ich volených zástupcov, napr. renomovanej fínskej spoločnosti Jaako Pöyry. Registráciu uvedených predregistrovaných látok spoločnosť ukončí do termínu 1.december 2010.

Odvážne investičné plány spoločnosti v lete tohto roku budú zavŕšené finalizáciou výroby ECF buničiny, ktorá prispeje k zvýšeniu konkurencieschopnosti buničín na globálnych trhoch. Spoločnosť má pripravené ďalšie investičné zámery, ktoré prispejú k optimalizácii jej výrobných nákladov  a budú benefitom nielen pre zákazníkov, ale i pre región Vranova.

Dnes spoločnosť patrí k najväčším zamestnávateľom Prešovského regiónu a   Vranovského regiónu. V TOP rebríčku slovenských výrobcov patrí spoločnosti 82. miesto.

V r. 2009 spoločnosť dosiahla tržby za predaj svojich výrobkov na úrovni  viac ako 42 mil. EUR s 358 zamestnancami.

55.výročie od začatia výroby celulózy

Spomínané investičné modernizačné akcie spoločnosti zohľadňujú legislatívne environmentálne kritériá, kritériá hospodárnosti a efektívnosti a zároveň sú príspevkom spoločnosti k vyššej zamestnanosti v regióne a stabilizácii sociálno ekonomických faktorov regiónu.

Spoločnosť sa aktívne podieľa na spoločenských aktivitách v regióne sponzorovaním  v oblasti kultúry, školstva, športu a zdravotníctva.Úspešnú  implementácia  strategických plánov a vízií spoločnosti  v náročnom konkurenčnom prostredí Európskej únie  budú pridanou hodnotou, ktorou spoločnosť prispeje k trvalému rozvoju Vranovského regiónu.

Začiatok29.1.2010
BUKÓZA  modernizuje výrobu lepených dosiek

Hencovská  BUKÓZA Progres s.r.o., člen skupiny BUKÓZA HOLDING, aj v čase dopadov hospodárskej krízy inovuje a modernizuje zariadenia drevárskej výroby, ako nás informoval prezident spoločnosti p. Ďurian. V týchto dňoch bola Bukóza modernizuje výrobu lepených dosiekspustená do prevádzky nová cinkovačka GRECON HS 120 a 2 ks štvorstranných fréz Weinig US4 na výrobu lepených dosiek, ktoré sú už niekoľko rokov veľmi žiadaným artiklom na vývozné trhy EÚ a majú stálych zákazníkov najmä v SRN, kde podiel predaja za rok 2009 dosiahol takmer 94%. Od stredy tohto týždňa do  piatku 29.01.2010 beží plánované skúšanie stroja.

Po uvedených skúškach od budúceho týždňa nabehne stroj na plnú výkonnú kapacitu so zvýšením takmer o 50% oproti pôvodnému stavu. Ročná kapacita by tak mala dosiahnuť 5 400 m3 kvalitných lepených dosiek z listnáčového dreva, najmä bukového a dubového.Bukóza modernizuje výrobu lepených dosiek

Celkový prínos akcie je nielen v zvýšení konkurencieschopnosti produktu na náročných trhoch EÚ, ale i rozšírenie pôvodného produktového portfólia o sortiment, ktorý je trendovým a z dlhodobého hľadiska strategickým pre udržanie trvalého rozvoja spoločnosti (hrúbkové sortimenty 40,45,50 mm).

Okrem zákazníkov v SRN, Dánsku, ČR, Poľsku a ďalších krajinách EÚ, si ho budú môcť v novej sortimentnej skladbe a kvalite zakúpiť aj zákazníci v SR. Rozšírenie výroby prinesie z dlhodobejšieho hľadiska i zvýšenie zamestnanosti.

ZačiatokNovember 2009
Skupina spoločností BUKÓZA HOLDING, a.s. Hencovce sa zúčastnila na Dni otvorených dverí na SOŠ drevárskej vo Vranove nad Topľou

Dňa 20.11.2009 sa spoločnosť BUKÓZA HOLDING a. s. zúčastnila Dňa otvorených dverí na SOŠ drevárskej vo Vranove nad Topľou, s cieľom oboznámenia verejnosti a hlavne žiakov 9.ročníkov základných škôl o zámere otvoriť študijné odbory : prevádzkový chemik (3-ročné štúdium) a chemik operátor (4-ročné štúdium) v školskom roku 2010-2011.

Spoločnosť na uvedenom podujatí prezentovala svoj výrobný program, rozvojové programy a sociálny program zamestnanosti. Pozornosti verejnosti sa tešila elektronická prezentácia.


Začiatok

November 2009
Skupina spoločností BUKÓZA HOLDING, a.s. Hencovce sa zúčastnila na Burze práce a informácií v Humennom

Show Nitra Dňa 12.11.2009 sa spoločnosť BUKÓZA HOLDING a.s. zúčastnila 4.Burzy práce a informácií v Mestskom kultúrnom stredisku v Humennom, ktorá sa konala pod záštitou Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Humennom.

Cieľom bola prezentácia spoločnosti a ponuka voľných pracovných miest, hlavne na pozíciu chemik - celulozár (aj z dôvodu zániku firmy CHEMLON a.s. k 30.10.2009).


Začiatok

výstava Nábytok a bývanie Nitra 2009
Skupina spoločností BUKÓZA HOLDING, a.s. Hencovce sa zúčastnila na výstave Nábytok a bývanie Nitra 2009

V dňoch 10. 3 –15. 3 .2009 skupina spoločností BUKÓZA HOLDING, a.s. svojou účasťou na 18. ročníku medzinárodného veľtrhu nábytku a bytových doplnkov: „Nábytok a bývanie Nitra 2009“ zviditeľnila svoje výrobky z dreva v povedomí odbornej verejnosti , drobných výrobcov a spotrebiteľov na Slovensku a v okolitých krajinách.
Medzi 338 vystavovateľmi z 8 krajín (Belgicko, Česká republika, Poľská republika, Rakúsko, Slovenská republika, Taliansko, Turecko) prezentovala svoje semifinálne výrobky z dreva využívané na výrobu nábytku. Show Nitra

Účasťou prezentovala svoje dcérske spoločnosti BUKÓZA PÍLA ,a.s. – výroba reziva a prírezov, BUKÓZA Progres, s.r.o. – výroba veľkoplošných lepených dosiek a BUKÓZA INVEST, s.r.o., ktorá za zaoberá tvorbou interiérov na zákazku.
Počas šiestich dní sa na výstave zúčastnilo 72 232 návštevníkov z toho 283 akreditovaných novinárov.

Sprievodnými podujatiami veľtrhu boli aj odborné semináre zamerané na informácie o svetových trendoch vo výrobe nábytku a na riešenie viacerých problémov z oblasti drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu. Okruhy tém "Svetové trendy vo výrobe nábytku" a "Racionalizácia výroby malých a stredných výrobcov v čase globálnej krízy" boli určené pre orientáciu odbornej aj laickej verejnosti na kvalitný, bezpečný a ekologický nábytok, o čom prednášali príslušní odborníci z oblasti designu, vývoja, výroby, ako aj zo štátnej správy a združení.


Začiatok

apríl 2008
Skupina spoločností BUKÓZA HOLDING, a.s. Hencovce

Spoločnosť BUKÓZA HOLDING a.s. Hencovce sa ako najväčší výrobný podnik zúčastnil dňa 2.apríla 2008 Otvorených dní kariéry a Burzy remesiel vo Vranove nad Topľou, financovanej Európskym sociálnym fondom v rámci projektu ,,Kvalitná informácia - správny krok do života“. Prezentácia výrobných spoločností , organizácií, podnikateľov a živnostníkov Vranovského regiónu bola určená pre širokú verejnosť so špecifickým zameraním pre posledné ročníky základných škôl .

Spoločnosť na uvedenom podujatí prezentovala svoj výrobný program, rozvojové programy a sociálny program zamestnanosti. Pozornosti verejnosti sa tešila výstavka produktov a elektronická prezentácia základných smerov orientácie spoločnosti z dlhodobého hľadiska

---

Spoločnosti skupiny BUKÓZA sa v týchto dňoch pripravujú na záverečný audit PEFCTM a FSC®,ktorý vykoná v dňoch 15.-17.apríla 2008 priamo v spoločnosti certifikačná a inšpekčná spoločnosť SGS so sídlom vo Švajčiarsku, pobočka Košice.
Obhájením záverečného auditu sa spoločnosti BUKÓZA zaväzujú a požadujú od svojich dodávateľov drevnejhmoty, aby hospodárili v lesoch podľa princípov a kritérií PEFCTM a FSC®. Spoločnosti sa zároveň zaväzujú pracovať v súlade s požiadavkami medzinárodnej normy pre spotrebiteľský reťazec SFCS 1004:2005 formou tzv .viacmiestnej organizácie, ktorá bola prijatá ako súčasť Slovenského systému certifikácie lesov.
Výrobky skupiny BUKÓZA obhájením certifikátu získajú právobyť označované logom PEFCTM a FSC® a výrazne si upevnia svoju obchodnú pozíciu nadominantných trhoch EÚ ,ako je Rakúsko, SRN, Francúzsko a ďalšie.

---

Spoločnosť BUKOCEL, člen skupiny spoločností BUKÓZA , začiatkom apríla podpísal významný kontrakt v hodnote niekoľko miliónov Sk na dodávku kyslíkovej delignifikácie a úpravu stupňa Do so švédskym dodávateľom, svetovým lídrom medzi dodávateľmi uvedených technológií pre celulózopapierenský priemysel.
Uvedená enviromentálna akcia výrazným spôsobom ovplyvní kvalitu životného prostredia regiónu, produkt spoločnosti BUKOCEL papierenské buničiny sa zavedením uvedenej technológie začlení medzi enviromentálne priaznivé produkty a celková obchodná pozícia produktu na trhoch EÚ sa výrazným pozitívnym spôsobom upevní.
V týchto dňoch sa upresňujú technické, technologické a obchodné podmienky subdodávok v rámci uvedeného investičného balíka.

 

Začiatok

Správa pre printové média – TASR ,SITA, regionálne denníky a TV B52
Skupina spoločností BUKÓZA HOLDING, a.s. Hencovce


V rámci pracovného výjazdu predsedu vlády SR Roberta Fica v regióne Horného Zemplína v stredu 19.marca 2008 sa uskutočnila jeho pracovná návšteva v spoločnosti BUKÓZA HOLDING v Hencovciach spojená s prehliadkou výrobných častí spoločnosti . Na pôde spoločnosti privítal premiéra prezident spoločnosti Ján Ďurian a manažment spoločnosti s generálnym riaditeľom RNDr. Ľubošom Beňom.

Skupina patrí k významným drevospracujúcim podnikom na Slovensku s päťdesiatročnou tradíciou výroby a signifikantným exportérom výrobkov na trhy Európskej únie s 96 % z celkového predaja. S ročným obratom cca 1,8 mld. SKK a s 1237 zamestnancami patrí k najvýznamnejším zamestnávateľom Prešovského regiónu.
Najvýznamnejšou spoločnosťou zo skupiny je spoločnosť BUKOCEL, tradičný výrobca sulfátových bielených buničín pre výrobu papierov s dominantnými trhmi v SRN, Rakúsku, Francúzsku, Česku a s 87 % z celkového obratu skupiny .
Premiér v Bukóze Zmena majetkovej štruktúry a s tým súvisiaca zmena TOP manažérov v septembri 2007 viedla k podstatnej kvalitatívnej zmene v chápaní podnikateľských aktivít spoločnosti , vyprofilovaní základných smerov orientácie spoločnosti, vytvorení stratégie skupiny vo všetkých oblastiach aktivít a postupnom kreovaní vízie spoločnosti.
Spoločnosť pre realizáciu svojej vízie pracuje na modele optimalizácie systému riadenia, ktorý umožní operatívne, rýchle a ekonomické riadenie jej činností a aktivít. Spolu so synergickým efektom zmien na top pracovných pozíciách boli kreované podmienky pre strategické riadenie skupiny a na prípravu a implementáciu nových rozvojových programov pre udržanie trvalého rastu .
Nevyhnutnosť investícií v oblasti modernizácie a zvýšenia výroby papierenských buničín na výrobnú kapacitu 150 000 ton, celkovej modernizácie technologického portfólia a optimalizácia výroby elektrickej energie vzhľadom na dosiahnutie energetickej samostatnosti skupiny , zlepšenie stavu životného prostredia ,sú strategickými cieľmi spoločnosti z dlhodobého hľadiska.

 

Spoločnosť pri svojich rozvojových programoch sa orientuje na úzke prepojenie s mikroregiónom a mestom Vranov nad Topľou. Enviromentálne zodpovedné správanie spoločnosti je dokumentované pripraveným balíkom enviromentálnych programov s okamžitým riešením enviromentálnych záťaží zdedených z predchádzajúceho obdobia a
postupnou implementáciou systému ISO 14 001.


Začiatok

Regionálna televízia TV B52 , január 2008
Investície ako relevantná súčasť novej stratégie rozvoja skupiny BUKÓZA

Spoločnosť BUKÓZA HOLDING , najväčší výrobca vo Vranovskom okrese ,v týchto dňoch finišuje na projektovej príprave rozvojových strategických plánov pre rok 2008 - 2010. Zvýšenie výroby papierenských buničín, preglejok, píliarskych výrobkov a elektrickej energie s orientáciou na trhy EÚ a nové trhy v rámci východnej Európy sú základným faktorom pre tento hospodársky rok , ktorý má priniesť pre skupinu pozitívny obrat v rozhodujúcich ekonomických ukazovateľoch.

Pripravované investície pre najväčšiu výrobnú spoločnosť skupiny – BUKOCEL a.s. sledujú naplnenie troch hlavných cieľov:
Cieľom je zvýšenie výroby papierenskej buničiny na 150 tis. ton ročne od roku 2010. Tento cieľ chceme dosiahnuť modernizáciou a doplnením úzkych miest v technologickom procese výroby a implementáciou najnovších technický poznatkov. Splnenie tohto cieľa umožní spoločnosti v ďalšom rozvoji rozšíriť výrobnú základňu o produkciu papiera, čo znamená ďalšie zvýšenie pridanej hodnoty pri spracovaní drevnej hmoty vlákniny v spoločnosti BUKOCEL ,a.s..
Cieľom je investovaním do zariadení na ochranu ŽP splniť všetky legislatívne požiadavky EÚ na ochranu vôd a ovzdušia. Zmenou technológie bielenia buničiny vylúčením elementárneho chlóru z procesu a jeho náhrada kyslíkom okrem zníženia ekologického zaťaženia umožní získať nových odberateľov na papierenskú buničinu. Prínos týchto investícií ocenia obyvatelia priľahlých obcí a mesta Vranova.
Cieľom je investíciami do zariadení na výrobu tepelnej a elektrickej energie zabezpečiť sebestačnosť vo výrobe a spotrebe energií a po roku 2009 sa stať významným výrobcom a dodávateľom el. energie na trhu. Dosiahne sa to využitím existujúcich tepelných zdrojov a inštaláciou nových parných turbín. Je pripravovaný program na zvýšenie výroby tepla a el. energie z obnoviteľných zdrojov. Celá táto oblasť investícií je pripravovaná v súlade s Energetickou koncepciou SROV.

Pre všetky spomenuté programy bude spoločnosť implementovať spolufinancovanie z rozvojových programov EÚ pre obdobie 2007-2013 a z podporných programov slovenskej vlády.

Investíciami do drevárskych spoločností skupiny BUKÓZA sa sleduje hlavne výrazné zvýšenie kvality výslednej produkcie a jej zefektívnenie modernizáciou a obmenou existujúcich výrobných zariadení.

Vedenie spoločnosti zaviedlo program finančného zainteresovania pracovníkov z výroby pri hľadaní možností úspory energií a drobných technických inovácií vo výrobných procesoch spoločností skupiny BUKÓZA.

Vytvorením väčšieho množstva kvalitnejších pracovných miest vo vzťahu k sofistikovanejším výrobkom s vyššou pridanou hodnotou sa vytvoria pracovné príležitosti absolventom stredných a vysokých škôl. Zvýšenie úrovne ochrany a kvality životného prostredia v regióne, dosiahnutie pozitívnej zmeny v zodpovednosti spoločnosti voči regiónu a jeho obyvateľom, to sú priority, ktoré spoločnosť chce dosiahnuť.

Začiatok

TASR , december 2007
Skupina BUKÓZA implementuje novú stratégiu rozvoja


Najväčší výrobca vo Vranovskom okrese spoločnosť BUKÓZA HOLDING v týchto dňoch finišuje na príprave rozvojových strategických plánov pre nový rok 2008. Zvýšenie výroby papierenských buničín, preglejok , píliarskych produtov a lepených veľkoplošných dosiek s orientáciou na trhy EÚ a nové trhy v rámci východnej Európy sú základným faktorom pre nový hospodársky rok, ktorý má priniesť pre skupinu pozitívny obrat v rozhodujúcich ekonomických ukazovateľoch, ako nás informoval generálny riaditeľ spoločnosti RNDr. Ľ Beňo .

Po septembrových zmenách v majetkovej štruktúre , menovaní nových riaditeľov na strategických miestach spoločnosti (financie, obchod, komplexné menežovanie celej skupiny) pre dosiahnutie trvalého rozvoja spoločnosť pripravila zásadné zmeny v ekonomickom, finančnom a obchodnom živote spoločnosti . Boli spracované strategické rozvojové programy spoločností v súlade s rozvojovými prioritami Prešovského regiónu a Národnou stratégiou trvalo udržateľného rozvoja.
Od septembra 2007 najväčšia spoločnosť skupiny BUKOCEL, výrobca papierenských buničín v rámci plánu strategického rozvoja spoločnosti realizoval modernizáciu a rekonštrukčné investície v celkovej hodnote viac ako 103 mil. Sk . Je to historicky najväčšia investícia v posledných rokoch .
Prínos realizovaných akcií je okrem zvýšenia kapacity výroby najmä environmentálny, pre región Vranova prináša zlepšenie kvality životného prostredia a zvýšenie konkurencieschopnosti papierenských buničín na trhoch EÚ s výsledným benefitom pre zamestnancov spoločnosti i región .
Spoločnosť od septembra 2007 intenzívne pracuje na vytváraní nových pracovných miest vo všetkých spoločnostiach, opätovne nadviazala aktívnu spoluprácu so školami v oblasti prípravy kvalifikovaných ľudských zdrojov, aktívne spolupracuje pri hľadaní kvalifikovaných pracovníkov s kompetetným Okresným úradom práce a mestom Vranov nad Topľou pri rozvojových zámeroch okresu.

Vytvorenie väčšieho množstva kvalitnejších pracovných miest vo vzťahu k sofistikovanejším výrobkom s vyššou pridanou hodnotou, zvýšenie úrovne ochrany a kvality životného prostredia v regióne, dosiahnutie pozitívnej zmeny v zodpovednosti spoločnosti voči regiónu a jeho obyvateľom, to všetko sú priority, na ktorých momentálne spoločnosť aktívne pracuje a zároveň je to jej príspevok k rozvoju celého Vranovského okresu.


Začiatok

Regionálna televízia TV B52, december 2007
Skupina BUKÓZA implementuje novú stratégiu rozvoja


Skupina BUKÓZA patrí k významným drevospracujúcim podnikom na Slovensku s päťdesiatročnou tradíciou výroby a signifikantným exportérom na trhy Európskej únie.

Najvýznamnejšou spoločnosťou tejto skupiny z pohľadu obchodného obratu je BUKOCEL , tradičný výrobca papierenských buničín.
Už viac ako päťdesiat rokov buničiny s touto značkou končia na trhoch Nemecka, Rakúska, Francúzska, Talianska, Českej republiky a ďalších krajín ,kde sú z nich vyrábané rôzne druhy papierov. V posledných rokoch nachádza tento produkt uplatnenie najmä v tzv. hygienických programoch papierní v uvedených krajinách.

Nárast výroby od r. 1998 o takmer 70 % je pozitívnym ekonomickým faktorom , ktorý dokumentuje skutočnosť, že buničiny BUKOCEL ako produkt sú žiadaným artiklom a majú perspektívnu budúcnosť.

Samozrejme, pri rastúcej konkurencii na európskych trhoch sme ako výrobca pružne reagovali na požiadavky trhu a implementovali sme certifikáciu výrobného procesu ISO 9000:2001. Pripravujeme certifikáciu ISO 14 000 v oblasti životného prostredia a tiež certifikáciu typu PEFCTM, resp. FSC® nosnej vstupnej suroviny – drevnej hmoty.

Po septembrových zmenách v majetkovej štruktúre , menovaní nových riaditeľov na strategických miestach spoločnosti BUKÓZA HOLDING (financie, obchod, investície) pre dosiahnutie ďalšieho rozvoja boli pripravené zásadné zmeny v ekonomickom, finančnom a obchodnom živote spoločnosti . Spracované strategické rozvojové programy spoločností sú v súlade s rozvojovými prioritami Prešovského regiónu a Národnou stratégiou trvalo udržateľného rozvoja.
Od septembra 2007 spoločnosť BUKOCEL realizovala modernizáciu a rekonštrukčné investície v celkovej hodnote viac ako 103 mil. Sk . Je to historicky najväčšia investícia v posledných rokoch . Prínos realizovaných akcií je okrem zvýšenia kapacity výroby najmä environmentálny, pre región Vranova prináša zlepšenie kvality životného prostredia a zvýšenie konkurencieschopnosti papierenských buničín na trhoch EÚ s výsledným benefitom pre zamestnancov spoločnosti i región .
Z dlhodobého pohľadu má spoločnosť pripravené investičné akcie na zvýšenie výroby buničín na 160 000 ton , balík enviromentálnych programov pre zvýšenie kvality životného prostredia a optimalizáciu výroby energií vo vlastnom energetickom centre.
Zvýšenie výroby buničín na uvedenú kapacitu prinesie výrazný ekonomický efekt ,ktorý umožní ďalšiu modernizáciu výroby a zvýšenie pridanej hodnoty papierenských buničín.

Optimalizácia výroby energií prinesie spoločnosti sebestačnosť a možnosť realizovať ich komerčný predaj do siete v prípade ich prebytku.

Balík enviromentálnych programov spoločnosť bude implementovať spolufinancovaním zo zdrojov Európskej únie v novom programovacom období 2007-2013.

Pre dosiahnutie týchto náročných cieľov naša spoločnosť disponuje kvalitným ľudským potencionálom s dostatočnou dávkou skúseností a znalostí . Spoločne s mestom a regiónom Vranova je to záruka ďalšieho aktívneho rozvoja tejto severovýchodnej časti Slovenska.

Začiatok