Úvod

Čaro bádania

Súťaž Čaro bádania vyhlásila spoločnosť BUKÓZA HOLDING, a. s. pre študentov ôsmich gymnázií nášho regiónu. Bola určená študentom 2. a 3. ročníka štvorročných gymnázií a príslušných ročníkov osemročných gymnázií.

Čaro bádaniaŠtudent alebo dvojica študentov mali v laboratórnych podmienkach vyrobiť hárok papiera. Realizáciu svojej výroby mali zdokumentovať a pripraviť PowerPointovú prezentáciu. Cieľom súťaže bolo prostredníctvom zážitkovej formy učenia vzbudiť u študentov záujem o štúdium chémie a technických odborov a rozvíjať ich technickú gramotnosť, ako aj podporiť mladých v ich túžbe po bádaní.

 

Čaro bádania

Do finálového kola, ktoré sa uskutočnilo 12. apríla 2016 v priestoroch spoločnosti BUKÓZA HOLDING, a. s. boli zaslané víťazné práce zo školských kôl: z Gymnázia Dr. C. Daxnera Vranov nad Topľou práca Samuela Titka a Kataríny Košalkovej, z Gymnázia Snina práca Evy Hrivňákovej a Alžbety Lelkovej a z Gymnázia Ľudovíta Štúra v Michalovciach práca Martina Muchu. Samotnej práci predchádzalo štúdium problematiky výroby papiera, príprava materiálu a predovšetkým dobrý nápad. Všetci sa s danou úlohou popasovali statočne a prístup každého družstva bol osobitý. Papier vyrábali z buničiny dodanej spoločnosťou BUKOCEL, a. s.

Čaro bádaniaŠtudenti z Vranova sa pokúšali okrem výroby papiera aj o recykláciu zberového papiera. A výslednému papieru hľadali praktické využitie. Dievčatá zo Sniny sa vlastnosti papiera pokúšali ovplyvniť pridaním peria a minerálnej vaty do buničiny a študent z Michaloviec skúmal vlastnosti papiera pridávaním rôznych fixačných látok (kaolínu, škrobu, želatíny). Vybrať najlepšiu prácu pre porotu v zložení Ing. Fic, predseda predstavenstva, JUDr. Hamaš, riaditeľ pre PV, ĽZ a služby a PaedDr. Nováková, špecialista personalistiky nebolo vôbec jednoduché. Po dôkladnom posúdení prezentácie a výsledného produktu papiera sa porota rozhodla oceniť tabletom všetkých účastníkov finálového kola z dôvodu originálneho prístupu každého družstva k riešeniu zadanej témy.

Kontaktujte nás