Úvod

Vyhodnotenie súťaže “ČO VIEŠ O BUKÓZE“

V mesiaci február prebehla v rámci SKUPINY SPOLOČNOSTÍ BUKÓZA HOLDING (SSBH) súťaž s názvom “ČO VIEŠ O BUKÓZE“.

Program finančnej podpory žiakov od BUKÓZA HOLDING, a.s.Do súťaže sa mohli zapojiť všetci zamestnanci spoločností tvoriacich SSBH a zamestnanci partnerských spoločností. Zmyslom tejto aktivity bolo zvýšenie vedomostí o histórií našej fabriky, o produktovom portfóliu a výrobnom procese, a to prostredníctvom odpovedí na otázky tvoriace súťažný formulár. Odpovede bolo možné nájsť na našej webovej stránke, resp.: u kolegov, ktorí pracujú na strediskách našej výrobnej spoločnosti, BUKOCEL, a.s..

S potešením môžeme konštatovať, že súťaž splnila aj ďalší cieľ a teda, zamestnanci rôznych stredísk vzájomne viac komunikujú a pracovná atmosféra je príjemnejšia. Do súťaže sa zapojilo celkovo 102 zamestnancov z ktorých až 71 zodpovedalo správne na všetky otázky súťažného formulára. Vyžrebovanie výhercov prebehlo 24.02.2017 za účasti predsedu predstavenstva, Ing. Fica, riaditeľa právneho oddelenia a oddelenia ľudských zdrojov, JUDr. Hamaša a asistentky predsedu predstavenstva, p. Timkovej.

Šťastnými výhercami cien sa stali:

  1. Ján Gojda, spoločnosť BUKÓZA Export-Import, a.s.
  2. Ing. Jozef Počekajlo, spoločnosť BUKÓZA-Import, a.s.
  3. Bc. Vladimír Host, spoločnosť BUKÓZA INVEST spol. s r.o.

Výhercom boli odovzdané vecné ceny z rúk predsedu predstavenstva, ktorý zhodnotil súťaž ako veľmi prínosné a príjemné spestrenie pracovných dní, pričom vyjadril presvedčenie, že v obdobných aktivitách sa bude pokračovať.

Výhercom srdečne gratulujeme, zamestnancom, ktorí sa zúčastnili ďakujeme. Pevne veríme, že do ďalších obdobných aktivít SKUPINY SPOLOČNOSTÍ BUKÓZA HOLDING sa zapoja aj tí, ktorí sa do súťaže “ČO VIEŠ O BUKÓZE“ nezapojili.

Spoločne tvoríme lepší S•V•E•T

Kontaktujte nás