Einleitung

Redukcia vznikajúcich emisií zavedením novej technológie spaľovania – roštový kotol s mechanickým pohadzovačom

 

Tento projekt bol spolufinancovaný z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj v rámci Operačného programu Životné prostredie

Prijímateľ: BUKOCEL, a.s.

Sídlo prijímateľa: Hencovská 2073, 093 02 Hencovce, Slovenská republika.

Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu: www.minzp.sk a www.sazp.sk

Kontaktieren Sie uns