Einleitung

Projekt Spolupráca so školami

Spoločenskú zodpovednosť firmy, podporu regiónu a mladých realizuje BUKÓZA HOLDING, a. s. aj v rámci projektu Spolupráce so školami.

V tomto školskom roku 2016/2017 podporuje Chemický krúžok na 12 základných školách okresov Vranov nad Topľou, Humenné a Michalovce. Akú má podobu najlepšie vystihuje list žiakov ZŠ T. J. Moussona Michalovce, ktorý bol spolu s vianočným darčekom (na chemickom krúžku vlastnoručne vyrobenými bio kozmetickými prípravkami) doručený na vedenie spoločnosti.

Poďakovanie za podporu chemického krúžku vo forme perníkového vianočného stromčeka zaslali aj žiaci ZŠ Pugačevova Humenné.

Ďakujeme za milé darčeky. Sme radi, že aj vďaka našej podpore sme umožnili žiakom zistiť, že aj chémia môže nielen zaujímavá, ale aj zábavná.

 

Projekt Spolupráca so školamiProjekt Spolupráca so školamiProjekt Spolupráca so školamiProjekt Spolupráca so školami

Kontaktieren Sie uns