Úvodná stránka Elektrická energia

O spoločnosti

Základné informácie

Spoločnosť BUKÓZA ENERGO, a.s. je výrobcom a dodávateľom na trhu s elektrinou. Zabezpečuje energetické potreby nielen SKUPINE SPOLOČNOSTÍ BUKÓZA HOLDING, ale dodáva elektrinu odberateľom v rámci celého Slovenska. Vlastní licenciu na podnikanie v energetike vydanú Úradom pre reguláciu na predmet podnikania:

 • elektroenergetika (výroba elektriny, dodávka elektriny, distribúcia elektriny),
 • výroba tepla, rozvod tepla.

Spoločnosť je držiteľom povolení od Úradu pre reguláciu sieťových odvetví aj na dodávku elektriny pre koncových odberateľov v rámci Slovenska.

Od 1.1.2010 dodáva teplo a teplú úžitkovú vodu (TÚV) pre obyvateľov mesta Vranov nad Topľou a spravuje majetok Tepelného hospodárstva mesta.

Naše ciele:

 • byť stabilným dodávateľom elektriny na slovenskom trhu,
 • hľadať možnosti úspory pre našich dodávateľov,
 • dlhodobou spoluprácou vytvárať spokojnosť na oboch stranách,
 • prispievať k znižovaniu emisií a k skvalitneniu životného prostredia výrobou elektriny z obnoviteľných zdrojov energií.


Výrobný program spoločnosti

Spoločnosť BUKÓZA ENERGO, a.s. vyrába nasledujúce produkty:

 • Vysokotlaká prehriata para 
  • Para je produktom hnedouhoľného práškového granulačného kotla.
 • Elektrina 
  • Z časti vysokotlakej prehriatej pary sa vyrába elektrina na zariadení turbogenerátor TG3.
 • Dodávka a odber tepla a teplej úžitkovej vody (TÚV)
  • V roku 2010, na základe 109 zmluvných vzťahov, spoločnosť realizovala predaj tepla z:
   • 15 plynových kotolní (PK),
   • 1 odovzdávacej stanici tepla (OST),
   • 9 bytových plynových kotolní (BPK).


Referencie

Spoločnosť je dôležitým obchodným partnerom v dodávkach tepla a elektriny pre výrobné a obchodné spoločnosti, samosprávy, hotelové siete, školy, domácnosti a pod.:

 • dodávka elektrickej energie (domácnosti, firmy),
 • zabezpečovanie podporných služieb pre Slovenskú elektrizačnú prenosovú sústavu, a.s.,
 • dodávka tepla (energetické potreby SKUPINY SPOLOČNOSTÍ BUKÓZA HOLDING, a.s. a tepelného hospodárstva mesta Vranov nad Topľou).

Kontaktujte nás