Úvodná stránka Elektrická energia

Princíp výroby energie

Výrobné zariadenia a pomocné prevádzkové súbory, ktoré sú predmetom energetického auditu, nachádzajú sa v priestoroch spoločnosti BUKÓZA HOLDING a.s. Hencovce, vlastní a prevádzkuje ich spoločnosť BUKÓZA ENERGO, a.s.

Energetický zdroj tepla tvoria dva kotly s výrobnou kapacitou 2x 120 t/h prehriatej pary. Elektrická energia sa vyrába v K-O turbíne s inštalovaným výkonom 19 MWe.

Bloková schéma princípu výroby elektriny

 

Kontaktujte nás