Úvodná stránka Tepelné hospodárstvo

Predmet činnosti

Predmet činnosti:

 • Zásobovanie teplom pre účely ústredného vykurovania, prípravy teplej úžitkovej vody a pre iné technologické účely.
 • Správa, prevádzkovanie a opravy energetických zariadení slúžiacich na výrobu a rozvod tepla v správe iných organizácii.
 • Montáž meracej a regulačnej techniky.

 

Údržba tepelno-technických zariadení:

 Na zabezpečenie bezproblémového chodu technických zariadení sa vykonáva servis a údržba.

 • V zmysle plánu opráv (vyplývajúce z príslušných zákonov a noriem) - dodávateľsky
  • Overenie meračov
  • Revízie plynových zariadení a rozvodov plynu
  • Revízie horákov a plynových zariadení
  • Elektrorevízie
  • Revízie hasiacich prístrojov
  • Revízie komínov
  • Overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení (ATESTY)
 • V zmysle plánu opráv – dodávateľsky
  • Chemické čistenie
 • Bežná údržba – vlastnými kapacitami
  • Bežná údržba za chodu TTZ
  • Údržba TTZ počas letnej odstávky (izolácie, ventily, čerpadlá)
 • Havarijná údržba

Kontaktujte nás