Úvodná stránka Tepelné hospodárstvo

Dispečing

Sídlo:   
Dobrianskeho 1636
093 01  Vranov nad Topľou

Kontakt:
+421 57 443 10 75
+421 917 533 405

Zameranie:

  • obsluha, prevádzka a dodávka TÚV a ÚK z plynových kotolní, biomasovej kotolne a výmenníkovej stanice.

Hlavnou úlohou dispečingu je zabezpečiť plynulú dodávku ÚK a TÚV s čo najhospodárnejším prevádzkovaním jednotlivých zdrojov.

Kontaktujte nás