Úvodná stránka Tepelné hospodárstvo

Odpočty

Odpočet určených meradiel spotreby tepla na ÚK a na prípravu TÚV, vykoná dodávateľ k poslednému dňu fakturačného obdobia ± päť kalendárnych dní.

Údaje odpočítané z fakturačných meradiel sú podkladom pre mesačnú fakturáciu vlastníka, resp. správcu domu.

Kontaktujte nás