Úvodná stránka Tepelné hospodárstvo

 • slideshow-teho-01.jpg

Výroba a dodávka tepla a TÚV

 

Základné informácie

Spoločnosť BUKÓZA ENERGO, a.s. je okrem výroby a dodávky elektrickej energie zároveň výrobcom a dodávateľom tepla. Jeho produkciou je vykrývaná spotreba SKUPINY SPOLOČNOSTÍ BUKÓZA HOLDING, od 1.1.2010 sú teplo a teplá úžitková voda (TÚV) dodávané prostredníctvom Tepelného hospodárstva mesta Vranov n./T. /TEHO VT/ aj obyvateľom mesta Vranov nad Topľou. Spoločnosť je od tohto dátumu správcom majetku TEHO VT.

BUKÓZA ENERGO, a.s. vlastní licenciu na podnikanie v tepelnej energetike vydanú Úradom pre reguláciu sieťových odvetví na predmet podnikania:

 • výroba tepla, rozvod tepla.

Výrobný program spoločnosti

Spoločnosť vyrába nasledujúce produkty:

 • Vysokotlaká prehriata para  
  • Para je produktom hnedouhoľného práškového granulačného kotla. 
 • Dodávka a odber tepla a teplej úžitkovej vody (TÚV)
  • V roku 2010 na základe 109 zmluvných vzťahov, spoločnosť realizovala predaj tepla z:
   • 15 plynových kotolní (PK),
   • 1 odovzdávacej stanici tepla (OST),
   • 9 bytových plynových kotolní (BPK).

Referencie

Kontaktujte nás