Úvod

Náborový príspevok pre novoprijatého zamestnanca

Skupina spoločností BUKÓZA HOLDING pre zatraktívnenie pracovných pozícií poskytuje náborový príspevok pre novoprijatého zamestnanca.

1. Náborový príspevok je súčasťou podmienok zverejňovanej pracovnej pozície.

2. Výška odmeny pre nášho zamestnanca je určená podľa:

a. Kategórie obsadzovanej pracovnej pozície

Pracovná pozícia kategórie Výška odmeny
Robotník 300 EUR
Technicko-hospodársky zamestnanec 500 EUR

b. Počtu odpracovaných rokov novoprijatého zamestnanca v odbore

Dĺžka praxe Výška odmeny
Absolvent školy, prax do 3 rokov 50 EUR
Prax viac ako 3 roky 100 EUR
Prax viac ako 5 rokov 150 EUR
Prax viac ako 10 rokov 200 EUR

c. Celková výška odmeny pre zamestnanca je súčtom 2a+2b

3. Náborový príspevok sa vyplatí zamestnancovi v dvoch splátkach a to:

a. 60% náborového príspevku spolu s výplatou mzdy v najbližšom termíne výplaty mzdy po uplynutí skúšobnej doby odpracovanej SSBH; skúšobná doba sa predlžuje o čas prekážok v práci na strane zamestnanca,

b. 40% náborového príspevku spolu s výplatou mzdy v najbližšom termíne výplaty mzdy po uplynutí 15 mesiacov v pracovnom pomere na dohodnutej pracovnej pozícii.

Kontaktujte nás