Úvod

Vzdelávacie programy

Uvedomujeme si, že dosiahnuť strategické ciele a najvyššiu kvalitu na trhu je možné len s motivovanými a vysoko kvalifikovanými zamestnancami. To je dôvod, prečo realizujeme širokú škálu školení a vzdelávacích programov.

Sú to školenia a kurzy požadované zákonom na výkon požadovanej pracovnej pozície realizované prevažne internými školiteľmi ako aj rozvojové kurzy, ktoré sú určené na profesionálny a osobnostný rozvoj.

Vzdelávacie projekty realizované cez Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia spolufinancované Európskym sociálnym fondom:

Kontaktujte nás