Úvod

60 rokov výroby

1. novembra 2015 si naša spoločnosť pripomenula 60. výročie spustenia výroby. Pri tejto príležitosti sa 29. októbra 2015 konal slávnostný galavečer spoločnosti BUKÓZA HOLDING s pozvanými hosťami, ktorému predchádzalo slávnostné ocenenie zamestnancov pracujúcich v rámci SKUPINY SPOLOČNOSTÍ BUKÓZA HOLDING nepretržite viac ako 30 rokov a stretnutie s dôchodcami - bývalými zamestnancami spojené s exkurziou vo výrobných priestoroch spoločnosti.

 

Kontaktujte nás