Úvod

Zvýšenie efektivity výrobných procesov využitím inovatívnych technológií s pozitívnym vplyvom na životné prostredie.

Spoločnosť BUKOCEL, a.s. v aktuálnom období realizuje projekt financovaný zo zdrojom Európskej únie a štátneho rozpočtu s názvom: Zvýšenie efektivity výrobných procesov využitím inovatívnych technológií s pozitívnym vplyvom na životné prostredie.

Kontaktujte nás