Úvod

Zvýšenie efektivity výrobných procesov využitím inovatívnych technológií s pozitívnym vplyvom na životné prostredie.

Spoločnosť BUKOCEL, a.s. v aktuálnom období realizuje projekt financovaný zo zdrojom Európskej únie a štátneho rozpočtu s názvom: Zvýšenie efektivity výrobných procesov využitím inovatívnych technológií s pozitívnym vplyvom na životné prostredie.

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky "Vysokoúčinný odparovací systém - ODPARKA". [PDF] [RAR]

Oprava Výzvy na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky "Vysokoúčinný odparovací systém - ODPARKA". [PDF]

Zaznam z prieskumu trhu. [PDF]

Zmluva o dielo. [PDF]

Kontaktujte nás