Úvod

Modernizácia rozvodov tepla spoločnosti BUKOCEL, a.s.

Spoločnosť BUKOCEL, a.s. v aktuálnom období realizuje projekt financovaný zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu s názvom: Modernizácia rozvodov tepla spoločnosti BUKOCEL, a.s.

Predmetný projekt je realizovaný v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia. Celková výška oprávnených výdavkov je na úrovni 4 810 858 €, pričom nenávratný finančný príspevok je na úrovni 4 089 229,30 €.

Kontaktujte nás