Úvod

Recyklácia zberového papiera za účelom výroby papiera

Spoločnosť BUKÓZA INVEST spol. s r.o. v aktuálnom období realizuje projekt spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie, kokrétne z Operačného programu Kvalita životného prostredia, s názvom Recyklácia zberového papiera za účelom výroby papiera.

Celková hodnota projektu je 26 624 900 € a hlavným projektu je zvýšenie miery recyklácie zberového papiera inovatívnym spôsobom o 70 000 t/rok.

[KÚPNA ZMLUVA]

Kontaktujte nás